vrijdag 17 november 2006

PAUSJE'S DROOMLAND

Pausje was moe en ging vroeg naar bedje toe. De kardinaaltjes zongen nog wat vrome liedjes en toen gingen de oogjes toe. Hij droomde hoe mooi het vroeger was, hoe aardig de mensen toen nog waren, want ze geloofden alles wat pausje zei en gingen braaf naar de kerk. Hij droomde van zijn H-jeud toen alles nog mogelijk leek:

Hij moest zich verbijten om niet hel en verdoemenis af te roepen over de mensen die niet geloofden wat hij geloofde en niet deden wat hij zei. Hij riep zijn baas aan maar op het antwoordapparaat kreeg hij te horen dat zijn baas net bezig was een escortvrouwtje te bekeren en niet gestoord kon worden. Zijn gedachten gingen uit naar Reve en de ezel. Even dacht hij er over om zijn mijter aan de wilgen te hangen maar de gedachte aan alle leuke koorknaapjes deed hem hiervan afzien. Met zijn handen boven de dekens probeerde hij weer verder te slapen.

ZORG DAT JE ERBIJ KOMT, deel 2.

De landmacht heeft bewezen goed van zich af te kunnen slaan, tegen mensen die zich niet kunnen verweren. Ook de marine kan er wat van. In het hoge noorden, waar voorzover de Tourguys weten, rustige, vriendelijke mensen wonen, hebben onze jongens eens goed huisgehouden. In een pub mensen molesteren, in winkels van arme mensen van alles en nog wat jatten. Het excuus: DRANK.
Ook op de Veluwe hebben onze stoere mariniers de armen uit de mouwen gestoken.
De mariniers in het hoge noorden zetten na hun moedige daden weer koers naar huis: Maar hun zwabberende toch trok internationaal de aandacht. In NATO verband werd druk overlegd, waarna men tot het besluit kwam deze drankschuit onder begeleiding naar Den Helder terug te brengen:
Bravo en hulde aan onze stoere jongens die ons land weer eens even in het brandpunt van de belangstelling hebben doen staan.

ZORG DAT JE ERBIJ KOMT, deel 1.

We zijn een bijzonder volkje. Altijd de mond vol hoe slecht het in andere landen is gesteld en hoe mooi en goed WIJ wel niet zijn. De feiten zoals ze de laatste dagen de revue zijn gepasseerd:
We zijn op twee na het onbeschoftste volk ter wereld
We wijzen meteen naar anderen als er iets niet door de beugel kan, maar martelen mag.
Witte boorden criminelen/ambtenaren worden met fluwelen handschoentjes aangepakt.
De landmacht stond te popelen om de nobele taken in Irak, Afghanistan of andere werelddelen op zich te nemen: Nu blijkt dat onze gezonde Hollandse jongens het niet konden laten om gevangenen, wier schuld nog niet bewezen was en die volgens de Geneefse conventie goed behandeld moesten worden, eens even flink aan te pakken. Hulde, stoere kerels! Dat is nog eens lef! We hadden al gezien hoe flink jullie waren in Scrbrenica en nu dit. De min. van defensie, waar de Tourguys aanvankelijk wel wat respect voor hadden, is nu door de mand gevallen. Schoftentuig, zoals Wim de Bie het wel eens verwoordde.

woensdag 1 november 2006

NIKKELEN NEELIE IN DE PROBLEMEN ?

De arrestatie van Dick-Jan Paarlberg, die de helft van de panden in de Koopgoten in Amsterdam en Rotterdam bezit, zal onze Madame Neelie niet onberoerd hebben gelaten. Ze woont immers in een Vechtpandje van haar vriend en bedgenoot Dickie. En op een aantal bezittingen is beslag gelegd. Voeg daarbij nog de aanslag van 47 miljoen euri en het is duidelijk dat er wat problemen aan de horizon verschijnen.

Fris stel, he? Een walm van corrupie, bedrog, oplichting, geldwitwasserij en zelfverrijking hangt er om heen. In de Volkskrant is de aanslag te lezen die de Staat der Nederlanden aan de "heer" Paarlberg heeft gestuurd. Lees ook de pandjes die hij gebruikte om maar geen belasting in Nederland te hoeven te betalen waar hij zijn onterecht verdiende geld heeft verdiend. De Tourguys stellen voor dat dit soort schorem voortaan in het openbaar worden tentoongesteld, aan een schandpaal met een opsomming van hun wandaden. Dickie in de P.C. Hooft, voor zijn eigen pandjes, zodat het andere schorem, dat daar ook vaak komt, misschien op andere gedachten komt.