dinsdag 15 januari 2008

EEN RAADSELACHTIGE VERDWIJNING.

Zoals de talloze lezers van dit zeer interessante blog weten, staan de Tourguys altijd vooraan als er iets te melden is van het reli-front. Een niet verder met naam genoemde imam in Den Haag vond onze items over de "gristenhonden" steeds bijzonder interessant. Middels een telefoontje deed hij het voorstel een van ons een gesponsorde reis naar Mecca te laten maken om verslag te doen van de gebeurtenissen aldaar:

Een tof idee vond men ten burele! Van een oud beddelaken en een ouderwets bakkersmutsje:
werd de noodzakelijke kleding gemaakt om de Tourguy in de massa te laten opgaan. Met een krakkemikig vliegtuigje van "Mohammedian Airlines" vloog de Tourguy naar het thans zo in opspraak geraakte gebied. Vanuit zijn hotel, als men dat tenminste zo kon noemen gaf hij aan, had hij een laatste contact met het thuisfront. Hij berichtte direct naar de magische steen te gaan om daar gereinigd en gelouterd te worden:


Dat was het laatste wat de overige Tourguys van hem vernamen en er gingen weken voorbij. Interpol werd ingeschakeld en die kwam met een foto waarbij ze met stelligheid beweerden dat de persoon op de 17e rij, 876 plaatsen van links de gezochte Tourguy moest zijn. Ze konden er alleen niet bijkomen.
Doordat er naar alle windstreken opsporingsberichten waren gezonden, werd het kantoor bedolven onder de tips waaronder deze:waarbij de inzender vermeldde de Tourguy persoonlijk in dit "Huis der Liefde" ontmoet te hebben. Het onderzoek gaat verder.

Overigens zijn we van mening dat:
,,Wy roppe it kabinet op om syn ferantwurding te nimmen en wer jild frij te meitsjen om Ayaan Hirsi Ali de beskerming te jaan dy't se spitigernôch nedich hat.''
(Wij roepen het kabinet op om zijn verantwoording te nemen en wat geld vrij te maken om Ayaan Hirsi Ali de bescherming te geven die zij spijtig genoeg nodig heeft).

maandag 7 januari 2008

BESTUUR UW EIGEN DREAMLINER !


FAA: 'Boeing 787 mogelijk kwetsbaar voor hackers'

Maandag 7 januari 2008, 16:54 - Passasiers kunnen mogelijk het computersysteem van de nieuwe Boeing 787 Dreamliner hacken, zo waarschuwt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.

De redacteuren van De Tourguys zijn daarom op dit moment al druk bezig met allehande boeken, hacking guides, programmeertalen, floppies en stikkies etc. om ons alvast voor te bereiden op de geweldige uitdaging die er aan vliegt te komen. Zodra de eerste tickets voor een Dreamliner vlucht verkocht gaan worden zullen we er als de kippen bij zijn, gewapend met de Packard Bell laptop om eerst eens lekker een paar rondjes Nederland te doen alvorens naar warmer oorden te vertrekken voor een welverdiende vakantie.Wij zijn dan echter de echte piloten die met de laptop de boel onder controle zullen houden ! We zullen die sukkels van de KLM eens een vlieglesje geven !

Overigens zijn we van mening dat:
,,Wy roppe it kabinet op om syn ferantwurding te nimmen en wer jild frij te meitsjen om Ayaan Hirsi Ali de beskerming te jaan dy't se spitigernôch nedich hat.''
(Wij roepen het kabinet op om zijn verantwoording te nemen en wat geld vrij te maken om Ayaan Hirsi Ali de bescherming te geven die zij spijtig genoeg nodig heeft).

zondag 6 januari 2008

KNALLENDE RUZIE THIEME vs HIRSI ALI !

Uit de krant van gisteren: "HOENDERLOO - Door natuurfotografen met lokvoer tam gemaakte vossen worden op het Nationale Park de Hoge Veluwe uit voorzorg doodgeschoten."
De redactie van de Tourguys is na een diepgaand onderzoek op de volgende feiten gestuit. Een van de vossenhuiden is aangekocht door Ayaan Hirsi Ali. Zie deze foto.Natuurlijk hebben we onze Marianne Thieme van de onvolprezen Partij voor de Dieren om commentaar gevraagd. "Schande, schande, driewerf schande ! Gelukkig hebben wij als PvdD tegen het voorstel gestemd om Ayaan extra geld te geven voor haar bewaking.Hadden we voorgestemd dan waren er nog meer vossen gedood ! Gelukkig heeft Ayaan nu ook ingezien dat ze volkomen fout bezig was..."aldus Thieme. Gisteren werd bekend dat de politieke babes de ruzie hebben bijgelegd.Ayaan was, zo te zien, ook weer helemaal opgelucht. Achteraf is gebleken dat de oude van der Vlies van de SGP (een obscuur gristelijk partijtje) een duit in het zakje heeft gedaan door flink te bidden voor een goede afloop van deze strijd der politieke giganten.

Kijk, dat die Vlies verkeerd bezig is, is de lezer van dit Weblog natuurlijk allang bekend. Maar dat hij van een vrouw uit de Hemel antwoord kreeg ? Het lijkt goddomme de Tweede Kamer wel ! Maar, eind goed al goed: wij als redactie zullen Ayaan te allen tijde hoog houden en de oude heer Cato volgen door onder elke artikel van onze hand deze oude Friesche spreuk af te drukken:

,,Wy roppe it kabinet op om syn ferantwurding te nimmen en wer jild frij te meitsjen om Ayaan Hirsi Ali de beskerming te jaan dy't se spitigernôch nedich hat.''
(Wij roepen het kabinet op om zijn verantwoording te nemen en wat geld vrij te maken om Ayaan Hirsi Ali de bescherming te geven die zij spijtig genoeg nodig heeft).

donderdag 3 januari 2008

TUMULT IN AMSTERDAM WEST.

In Amsterdam-West, voorheen een voorbeeldige arbeidersbuurt, een toonbeeld van het Nieuwe Bouwen, heerst anarchie. Terwijl Jobje Cohen al jarenlang probeerde "de boel bij elkaar te houden" en hier en daar eens een kopje thee ging drinken, gaf hij in zijn nieuwjaarsrede toe dat het beleid op de helling moest wilde het niet helemaal uit de klauw gieren. Een groep Oosterse toeristen liet zich in deze wijk fotograferen (de vrouwen op deze foto zijn duidelijk herkenbaar):

Voor een aantal verWILDERde fanaten was dat genoeg om moord en brand te gaan schreeuwen waarop direct een aantal buurtregisseurs het heft in handen nam en maatregelen trof:En alsof dat nog niet genoeg was voegde men er meteen ook maar het volgende bord aan toe:


De allochtonen, ontelbaar in aantal en moord en brand schreeuwend, lieten het er niet bij zitten en zetten dit ludieke bord in elkaar:


Het wachten is nu wat het stadsbestuur verder gaat ondernemen.

UNI-RELIGIE

De kogel is door de kerk! De leiders van allerlei religieuze gemeenschappen in de wereld hebben de handen ineen geslagen en gezegd: Zo kan het niet langer. Iedereen slacht elkaar af omdat ze denken het WARE geloof te hebben. Wij geloven allemaal in een opperwezen, hoe die er ook uit mag zien, laten we dus de krachten bundelen en EEN geloof creeren. In de industriele wereld worden ook gelijkgestemde bedrijven opgekocht en samengevoegd. Scheelt een heleboel geld en werkt beter. De Tourguys kregen de opdracht hun lezers op deze geweldige ommezwaai voor te bereiden en een paar van die ouderwetse beelden den volke te tonen. Hierkomen ze:

De god van de hippies en andere malloten

De god van de zogenaamde "reborn" christenen

Jupiter, oppergod van de Romeinen

Shamash, Egyptische opperrechter van het heelal

Thor, de oppergod van de NorenZo zouden we nog uren kunnen doorgaan want er zijn er wel honderden, zo geen duizenden van deze godjes. Om de primitieve woestijnvolkjes een beetje tegemoet te komen heeft men nu gekozen voor EEN universele god, de god der goden zogezegd. Hij is de vader der goden en ziet er als volgt uit:


U wordt geacht in eerbied voor deze god te knielen, uw schietgebedjes tot hem te richten en in alle opzichten de geiten te sparen want:Maar in een aantal landen is dat nog erg moeilijk zoals uit deze illustratie blijkt:

DOEKLE OUD TERPSTRA...

Het is toch godgeklaagd dat zo'n ouwe provinciaal met een duidelijk hoorbare hemelbeugel in z'n waffel

een hele voorpagina van zo'n gristeluk dagblad kan kopen om een domme aktie op te starten ?

De Tourguys zijn het spoor daardoor ook bijster geraakt en beginnen dus daarom maar een tegenactie... Wij hebben een tweetal kopstukken (maar wel hele leuke !)

achter ons staan, ja, ja ! Balkenende en Bos heten ze ! En dat alles om de WaterstofBomPeroxideMozartVanDe LageLanden (WBPMVDLL)

eens in een ander daglicht te zetten !
Ja, je maakt nog eens wat mee met al die malloten...
Als een verlaat kadootje aan Swartepiet kom die sukkel van de HBORaat met een oproep aan U om een handtekening te zetten onder een flapdrollerige tekst...Wij zijn verbijsterd ...kapot, gek geworden, we liggen ondersteboven...de complete redactie

(zojuist onderscheiden)...onbegrijpelijk...
IS ER NOU NIEMAND IN DIT LAND DIE ZEGT: NU IS HET AFGELOPEN MET DIE ONZIN ! WILDERS ERUIT, OPROTTEN, GEK ! TERPSTRA ERUIT, OPLAZEREN, MALLOOT ! DIE 25 KUTMAROKKANEN PER GEMEENTE, OPSODEMIETEREN, TUIG !

Wij willen rust, RUST, RUST !

woensdag 2 januari 2008

SAAMHORIGHEID

De Tourguys zijn uiteraard zeer verheugd dat ze thans Hofleverancier zijn geworden, maar dat belet ze niet kritiek uit te blijven oefenen op onrechtvaardige toestanden. Hoe aardig de majesteit in een persoonlijk gesprek ook overkomt, je wordt toch altijd weer verrast door toespraken die daar haaks op staan. Met de kerst sprak ze over: Belasting betalen is gemeenschapszin. Het is toch godverdomme niet te geloven dat dit wijf zulke zinnen durft uit te braken met haar bekakte stemmetje.

Ze betaalt geen stuiver belasting maar profiteert ten volle van de stumperds die haar zo aardig vinden (nergens op gebaseerd) en urenlang in de rij staan om een glimp van haar op te vangen. De Koninklijke Shell heeft niet voor niets dat predicaat omdat de oplichters, de oranjes bedoelen wij, schat- en schatrijk zijn geworden door hun belangen in deze handel. Wilhelmina vertrok aan het begin van de 2e wereldoorlog uit Nederland toen ook de Shell naar Londen ging. Ze wilde een oogje in het zeil houden. Maar wat dit betreft bevindt deze familie zich in goed gezelschap:

dinsdag 1 januari 2008

VERHEUGEND NIEUWS

De redactie van de Tourguys is in rep en roer. Nauwelijks waren de Tourguys thuisgekomen van het onderhoud met De Majesteit of een koerier kwam ijlings het heugelijke feit brengen. Vanaf 1 januari 2008 kunnen de Tourguys zich nu HOFLEVERANCIER noemen. Een onderscheiding die weinig journalisten ten deel is gevallen. Het zegel werd erbij geleverd alsmede een vetleren medaille. Uiteraard is iedereen in zijn nopjes:


DE LIEFDE VOOR DE HERE HERE

Bernard Bouwman heeft een boek geschreven: Mijn Istanboel. Daarin beschrijft hij wat voor afstand er is tussen Istanboel, wat Westerse tendensen en gewoontes langzamerhand de overhand krijgen en het platteland waar men nog zo'n beetje in de middeleeuwen leeft: bloedwraak, eerwraak enz. Deze parabel is echter ook op Nederland toe te passen met dit verschil dat de "achterlijken" zich hier in bestuurlijke functies hebben weten te manoeuvreren en dat alles ter meerdere eer en glorie van een niet bestaande god. Neem nou Middelkoop:eufemistisch minister van "defensie" genoemd, terwijl er in Uruzgan toch al 12 Nederlandse jongens zijn gedood en deze missie niets met verdediging had te maken maar gewoon het uitschakelen van de "tegenstander" inhield. In zijn sprookjesboek, de bijbel staat bij de 10 geboden: Gij zult niet doden. Hoe valt dat te rijmen, Eimert? En verder Yvette Lont:

een ex-hoer die het binnen de gruwelijke gristenunie tot raadslid heeft gebracht en nu vindt dat homo's geen bestuurlijke functies mogen bekleden. Ook in haar sprookjesboek moet staan dat god de mens naar zijn beeltenis schiep en vergevingsgezind moest zijn. Weg dus met die slet.
Vervolgens Rouvoet:


ministers voor gezinszaken, maar een gluiperd 1e klasse. Neemt geen standpunt in, roept de hoer niet tot de orde en doet alsof er niets aan de hand is.


Van de andere griezelclub die eveneens in de regering zit hebben we hier een sjoemelaar zoals er geen andere bestaat:

Dit soort mensen hebben het tegenwoordig voor het zeggen in Nederland, dat voor het grootste deel buitenkerkelijk is.
De Tourguys mochten een exclusief interview hebben met hun god:


maar erg veel wijzer zijn ze er niet van geworden.
En alle weldenkende mensen in Nederland laten dit gewoon over hun kant gaan!! De Tourguys roepen derhalve luidkeels uit:
WEG MET DAT RAPAILLE!!!!!!!!!!!!!!!!!

VERANDERINGEN OP HET PLATTELAND

De ontwikkelingen volgen elkaar in een razendsnel tempo op. Het is voor een journalist van de oude stempel bijna niet meer bij te benen. Zojuist ontvingen de Tourguys van het ministerie koeien- en varkensmarteling de mededeling dat het houden van koeien binnenkort waarschijnlijk tot het verleden gaat behoren. Moesten de plattelanders vroeger nog met de hand en later met de melkmachine dit geval leegpompen:


er is nu een middel op de markt gekomen dat uitsluitend op de mens kan worden toegepast en waardoor de melkklieren van de koeien gespaard kunnen worden:


Er is slechts een injectie nodig om de melkklieren bij de vrouw te vergroten waardoor een melkproductie van 30 liter per dag (bij voldoende vochtinname) tot de mogelijkheden behoort. Talloze boerinnen en plattelandsvrouwen hebben zich al aangemeld onder het motto: Zo heeft Dirk ze altijd willen hebben!
De Tourguys waren uiteraard zeer blij om dit bericht als eerste te mogen plaatsen en kwamen behalve een wat oudere boer:
(op afb.klikken)

verder geen tegenstanders tegen. Nederland loopt dus weer voorop als het om innovatie gaat!

HET KONINGSHUIS WANKELT !!!

Het zijn angstige tijden voor de mensen met dat nobele, blauwe bloed. De mensen waar je direct een 2ehands auto van zou durven kopen. Eerlijke, hardwerkende, democratische gezinde lieden, die voor hun land alles, maar dan ook alles over hebben. Het is daarom zo jammer dat ze altijd omringd worden door lakeien, hielenlikkers, kontkruipers en huichelaars:
Ook nu weer had onze geliefde vorstin geen vertrouwen in het gebabbel en geneuzel van de haar omringende, kruipende lieden. Ze zat in zak en as dat die gebleekte waterrat haar uit de regering wilde laten verwijderen. En ook nu weer verzocht ze de Tourguys snelstens naar haar optrekje te komen om zich te vergewissen wat er zoal leefde onder "the man in the street". Er stond korte tijd later een eenvoudige automobiel voor het redactielokaal:

De chauffeur zag vanwege de vele spanningen die er in en om de nobele familie leefde eveneens een tikje bleek en verzocht ons zijn geliefde majesteit met alle mogelijke middelen te helpen.
Van verre doemde de gezellige kerstverlichting al op:
(Op afb. klikken)

De majesteit ontving ons persoonlijk met een hartelijk: "Goedendag, jangens, ik ben zo verheugd gijlieden wederom te zien. Ik zal onverwijld de lakei vragen een verfrissing te brengen. Die liet dan ook niet lang op zich wachten:

Zo jangens, sprak de majesteit, vertel ons eens even wat er zoals in den lande gebeurt. De Tourguys sloofden zich om beurten uit om hun geliefde vorstin in deze barre tijden gerust te stellen en zeiden ondermeer dat de majesteit zich niet ongerust diende te maken want het peroxide hoofd had nog steeds geen schijn van kans. Ze voegden er evenwel aan toe dat er onder de bevolking toch wel wat onvrede heerste over de stijl van het koninklijk leven zoals: Het onderhoud van de Groene Dreack dat toch voor rekening van de belasting betaler komt. Het hoerenmeisje, de ex-vriendin van Bruinsma. De vele reisjes van de familie die daarvoor zelf niet in de buidel hoefde te tasten. Het kapitale pand met park in Wassenaar waar het jonge stel, zonder ooit maar een WC schoongemaakt te hebben zomaar in kon trekken en nog een aantal zaken. De majesteit luisterde aandachtig en sprak toen zuchtend: "Ja, jangens, het zijn moeilijke tijden. Al ons geld staat vast in aandelen, vastgoed enz., wij kunnen er gewoon niet bij komen. Vandaar dat wij ook geen belasting kunnen betalen. Laat het volk echter weten dat wij voor de kerst nog persoonlijk iets in de pot van het leger des heils hebben gedaan. Daarveur was men ons zeer dankbaar. Schrijf nu maar ras een positief stukje over jullie geliefde koningshuis. Wij zullen bidden om jullie daarveur te belonen.
De Tourguys werden prompt weer thuis gebracht en dronken daar, om de smaak van de grenadine weg te spoelen, maar een lekker flesje leeg: