vrijdag 21 maart 2008

NORMEN EN WAARDEN.

Onze minister van gezinszaken, hangjongeren en gebruikt maandverband heeft samen met een rechtzinnig bedrijf in Staphorst een uitvinding gedaan die alle onzedelijkheid uit de wereld moet helpen. Hij heeft tegenover zijn here here zijn plicht gedaan en vijf (ja 5!!!) koters op de wereld gezet. Maar al dat glibberig gedoe vond hij voor zijn tere gristelijke gemoed toch wel een beetje teveel van het goede. Hij is ervan overtuigd dat onze geslachtsdelen er slechts zijn om nageslacht te produceren en niet om er maar lukraak mee te flierefluiten. Aangezien hij de Tourguys hoog heeft zitten, nodigde hij ze uit om zijn vinding als eersten te komen bewonderen. Hij zei dat alleen voor de procreatie een sleutel kon worden uitgereikt en dat buiten de pot piesen er niet meer bij was. Alom in den lande worden "gristelijke" sleutelcentra opgericht waar men zich kan melden indien er behoefte ontstaat aan een kind. De Tourguys konden niet anders dan hun bewondering uitspreken over deze geniale vondst van deze gristelijke minister. Ze beloofden het zo gauw mogelijk te publiceren. Hier is dus de primeur:


Overigens zijn we van mening dat:
,,Wy roppe it kabinet op om syn ferantwurding te nimmen en wer jild frij te meitsjen om Ayaan Hirsi Ali de beskerming te jaan dy't se spitigern├┤ch nedich hat.''
(Wij roepen het kabinet op om zijn verantwoording te nemen en wat geld vrij te maken om Ayaan Hirsi Ali de bescherming te geven die zij spijtig genoeg nodig heeft).

TOURGUY TERECHT!!!

Onze Tourguy die enige tijd geleden spoorloos verdween in het Midden-Oosten, is onverwacht weer opgedoken. Zijn relaas was huiveringwekkend! Hij was bezig een in-depth reportage te maken van de bedevaartsgang naar Mekka toen hij door een paar baardige mannen uit de menigte werd geplukt:

Zijn verweer dat hij een reportage wilde maken van deze "belangrijke" gebeurtenis mocht niet baten. Hij werd per kameel afgevoerd:

Wat hem daarna overkwam, overtreft alles. Hij werd gedwongen kamelen- en geitenstallen te reinigen. Toen hij daarna werd gedwongen met een
"Oosterse "schoonheid" te trouwen:

werd het hem allemaal te veel. Met zijn mobieltje dat hij tot dusver op een betrouwbare plek had verstopt, belde hij zijn vliegvriend die niet aarzelde en razendsnel hulp bood:


Verenigd met vrouw, kind en fles kan hij nu weer zijn bijdragen aan ons boeiende feulleton leveren.

Overigens zijn we van mening dat:
,,Wy roppe it kabinet op om syn ferantwurding te nimmen en wer jild frij te meitsjen om Ayaan Hirsi Ali de beskerming te jaan dy't se spitigern├┤ch nedich hat.''
(Wij roepen het kabinet op om zijn verantwoording te nemen en wat geld vrij te maken om Ayaan Hirsi Ali de bescherming te geven die zij spijtig genoeg nodig heeft).