donderdag 29 maart 2007

ALLAH ZIJ MET ONS

Over een tijdje zal "Wien Neerlands bloed door d'adren vloeit" vervangen worden door "Geitenneukers aller landen verenigt U!" Vrouwen zullen worden vervangen door deze geliefde hoefdiertjes:En zoals het in alle dictatoriaal geregeerde landen gaat hebben vrouwen niets te vertellen (mannen trouwens ook niet). Slaag kunnen ze krijgen als ze niet de hele dag in de keuken bezig zijn of niet op tijd de thee naar het mannetje brengen:
Klokgelui zal vervangen worden door de oproep van de imams om vijf keer per dag te bidden. Bij nalatigheid volgen stok- en/of zweepslagen. Onze bekende imam Ahmed Salam, die onlangs nog opriep om geen belasting te betalen en de boel hier verder te verzieken, spint hier garen bij.:


Zo gaat het ook in die woestijnlanden. Rotzooi creeren, de zaak besodemieteren en dan je domme aanhang op de barricades zien te krijgen.
Door de geweldige aanwas van de allochtonen, vanwege de fokpremies van het CDA, de z.g. kinderbijslag, wordt deze partij nu buitenspel gezet. Ahmed Salam wordt alleenheerser over dit stukje aan de zee ontworstelde land. Lamlulletje Bos, die denkt dat de allochtonen nog steeds zijn partij willen kiezen, staat onthutst aan de kant. Hij had het toch zo goed bedoeld! Maar van de roerselen van de allochtonen had hij geen moer begrepen.
Maar in een ander hemeltje heeft de vader zijn zoontje bevolen om maar vast flink te oefenen. Want dit laatste gristelijke bolwerk moet toch echt behouden blijven:


En zo is de kring rond. Want het waren en blijven allemaal primitieve woestijnvolkeren, levend van sprinkhanen en honing. Oog om oog, tand om tand. Vrede zal er dus nooit zijn.

woensdag 21 maart 2007

EEN DONDERPREEK!!!

Een van de Tourguys had onlangs een bijzondere nachtelijke ervaring. Hij weet nog steeds niet of hij zich in de werkelijke wereld bevond, of het een uittreding betrof of dat het door de XTC pillen kwam. In elk geval werd hem gesommeerd snel een hemelse reis te maken. Met nachthemd en al verliet hij alras het aardse:


Na een lange, verre tocht langs melkwegstelsels, miljarden planeten en ruimtegruis kwam hij eindelijk op de plaats van bestemming aan:Zijn ogen puilden uit zijn kassen! Wat een pracht! Wat een praal! Wie zou hier wel niet wonen op deze verste plek van het heelal? Het werd hem al gauw duidelijk. Poorten openden zich, daarna gingen de deuren volautomatisch open en eindelijk kwam hij in een vertrek waar hij kennelijk moest zijn. Een in het wit geklede figuur dook op en sprak: "Gij zijt een luis in de pels! Gij gelooft de werken mijner handen niet! Als dit zo doorgaat, zal er dit gebeuren". De witte nam plaats achter een pc en liet zien waartoe hij in staat was:
De klap van de piano was zelfs tot in deze verste uithoek te horen. "Maar" stamelde de Tourguy, "dit was toch een onschuldig mens!" "Collateral damage" sprak de witte. "Ga maar weer gauw terug en zorg dat ik je niet nog een keer moet roepen want dan verloopt je tocht heel anders. M'n zoontje zal je wel uitgeleide doen:De Tourguy wist niet hoe gauw hij weg moest komen maar bij de poort kreeg hij nog net een fikse schop onder z'n kont van het zoontje die hem ook nog toeriep: "Als je nog een keer gristenhonden zegt dan spijker ik je persoonlijk aan het kruis.
Vol verwarde gedachten werd de Tourguy de volgende ochtend wakker. Hemel of hel? Waar was-ie nou geweest? Zou de geloofpolitie huiszoeking komen doen? Hij besloot zich voorlopig maar even gedeisd te houden?

dinsdag 20 maart 2007

VIEZE VUILE VARKENS

Er schijnt op een groot deel van deze aardkloot honger te heersen. Veel kinderen sterven. Maar wij hier, op dit bevoorrechte deel van de aarde, hebben daar weinig last van. Integendeel.
Dit heerschap eet altijd lekker zijn buikje rond, want waar heb je anders een mond voor als je niet kunt kauwen en slikken. Hoewel kauwen bij dit soort lieden niet zoveel voorkomt. Als je zo'n lekkere vette hap voorgeschoteld krijgt dan is het slechts een kwestie van proppen en slikken:Het vet druipt langs je kin, je aderen staan stijf van de cholesterol, maar wat kan jou dat verdommen. Je lust wel een paar van die sappige burgers. Ook deze dame lust er wel pap van:
Lekker lillend vlees. Ze kan zich nog amper bewegen maar dat hoeft in deze tijd ook niet meer. Alles komt naar je toe: De TV, je PC, de pizza, de hamburgers. Je belt en het is er. En natuurlijk is dit allemaal begonnen in het vermaledijde Amerika waar alles kunstmatig is en bijna geen gezond eten meer te krijgen is. Ze vreten daar letterlijk alles en zingen er ook nog het volkslied bij:
De Tourguys hebben hier gelukkig geen last van. Dat zijn gezonde Hollandse jongens die door weer en wind hun nobele taak verrichten om u te laten weten dat dit land naar de verdoemenis gaat.

zondag 18 maart 2007

GERECHTIGHEID ? ?

De redactie van de Tourguys werd uitgenodigd, eigenlijk meer gesommeerd, een kijkje te komen nemen in Putten. De stem door de telefoon klonk nogal ijzig, metalig. Vandaar dat de Tourguys bibberend en bevend aan de "uitnodiging" gevolg gaven. Ze komen niet zo graag in gebieden waar zwarte kousen worden gedragen. Oud-kamerlid en nu ook oud-wethouder van Putten Wien v.d. Brink was het die ons uitnodigde:Dit heerschap, vele malen miljonair, is door de Tourguys al eens eerder onder handen genomen vanwege het leed dat hij als varkenshoer eh boer deze dieren veroorzaakt. Over de ruggen van deze dieren heeft hij zijn miljoentjes binnen gehaald. Geschreeuw, gekerm, gegil van deze gemaltraiteerde dieren maakten niets uit, hij is tenslotte een diepgelovig mens en gaat trouw elke zondag ter kerke:Waarom de Tourguys moesten komen werd alras duidelijk. In de landelijke pers werd het bericht verspreid dat hij illegaal bomen had gekapt op zijn grote grondgebied. En als wethouder van Putten had hij moeten weten dat zoets niet kon. Lees ook de schoftenstreek van de burgemeester van Almere, Jorritsma, in een van onze afleveringen. Wien v.d. Brink was bang voor de geweldige impact die het bericht van de Tourguys zou hebben, vandaar dat hij ons persoonlijk wilde spreken. Tijdens het gesprek bleek dat hij via een metalen apparaatje in zijn keel sprak aangezien zijn strottenhoofd was weggehaald. Waarschijnlijk te veel ammoniakdampen ingeademd. Hij beschreef de paar boompjes die hij had laten kappen:
en de herrie die daardoor was ontstaan. Om er van af te zijn, was hij bereid geweest tot een schikking van 550 euro (!).
Op de reactie van de Tourguys dat dit toch maar een schijntje was in vergelijking met de aangerichte schade, ontstak de boer in woede "het was zijn geld en zijn land en zijn varkens en daar had niemand wat mee te maken!" De Tourguys beloofden een aardig stukje te zullen schrijven, hetgeen dus is gebeurd. Want als ze over deze vent het achterste van hun tong hadden laten zien, waren ze waarschijnlijk hun leven niet zeker geweest.

donderdag 15 maart 2007

EERST ONDIEP....DAN DE FIETS

De in zak en as zittende Tourguy werd hedenmiddag jubelend gebeld door de politie. Het interventieteam had zojuist op de Groest een gekleurd persoon aangehouden met een fiets en of hij maar even wilde komen kijken. Nou dat wilde de Tourguy wel. Op het wrakkige fietsje van zijn vrouw snel op weg naar de Groest. Daar aangekomen zag hij in de verte al een stel wakkere kerels staan die meteen zijn vertrouwen wekten. Die kerels moesten vast en zeker zijn prachtige fiets hebben teruggevonden. Maar toen hij dichterbij kwam, sloeg zijn blijdschap om in teleurselling, want:

dit was toch niet de fiets die hij had opgegeven. Zeker zitten slapen daar op het bureau. Na zijn teleurstelling te hebben verwerkt, reed de Tourguy werd naar huis maar hij werd onderweg staande gehouden door een louche figuur die hem met een knipoog allerlei oneerbare zaken aanbood:


Maar ook daar was zijn dierbare fiets niet bij.
En nog was de beker vol ellende tijdens deze tocht niet leeg. In een van de straten vlakbij AH, waar de snode misdaad was gepleegd, zag hij een bekende figuur met een fiets over zijn schouder snel een zijstraat inlopen waar een gezond mens niet zo graag komt:

Deze buurt staat namelijk bekend om zijn messentrekkers en fietskettingen zwaaiers. De Tourguy, toch niet voor een kleintje vervaard, liet het er maar bij zitten omdat ze op het bureau ook nog tegen hem hadden gezegd geen eigen rechtertje te gaan spelen omdat hij anders aan de "verkeerde" kant terecht zou komen. Als reguliere belastingbetaler werd in hem evenwel de drang levendig om ook maar eens ergens een flinke slag te slaan. Er volgt binnenkort spoedberaad met de andere Tourguys om te proberen dit probleem op te lossen. Het werk kan tenslotte niet blijven liggen. En stel je voor dat binnenkort De Majesteit belt!!!

woensdag 14 maart 2007

STOP DE DIEF !

Een ernstig verlies heeft de Tourguys getroffen. Terwijl de meest productieve van het stel wat biologisch verantwoordde boodschapjes deed bij AH werd ondertussen zijn prachtige Koga gestolen. Aangifte werd gedaan bij de Gooische Hermandad maar de desinteresse van de dames en heren was groot ! Met grote verwilderde ogen werd de benadeelde aangekeken !Snel maar met de lege boodschappentas naar huis dan, parmantig stappend, om eveneens via internet kond te gaan doen van deze misselijke daad.Zelfs diverse ABRI's werden met grote snelheid genomen !Eenmaal thuis aangekomen werd zoals gezegd met gezwinde spoed, en wellicht ten overvloede, via Internet een aangifte de deur uit gedaan.Er werd een kleine demonstratie op touw gezet om ook de aandacht van de buurtbewoners te trekken. Al snel werd het de Tourguy duidelijk dat men niet helemaal begreep hoe ernstig de situatie was. Wellicht was de keuze van het vrije woord niet helemaal goed ?Ja mensen, je denkt dan wel dat je alles hebt gedaan om deze schandvlek uit te poetsen, maar je voelt je toch verdomd alleen !Nou ja, dan maar volgende week de beurs trekken en een nieuw karretje aanschaffen ! Het is niet anders, blijven jammeren heeft geen zin en bovendien is het toeleven naar een nieuwe fiets ook iets wat niet elke dag voorkomt. Het laten jatten ook overigens niet, GODVERDOMME !

zondag 11 maart 2007

EEN NIEUWE AANWINST!!!

Dank zij de goede reputatie die de Tourguys hebben opgebouwd wegens de bestrijding van terrorisme in Nederland:
en hun veelzijdige contacten op dit gebied hebben zij de beschikking gekregen over een machine waarmee in een oogwenk onverlaten, terroristen, zakkenvullers, gluiperds, corrupte politici, schorem van de TV, milieuvervuilers, fundamentalisten en meer van dat soort gajes kunnen worden opgespoord. De nieuwe aanwinst is een BlueGene/L met 65.536 processors en een capaciteit van 136.8 teraflops:

De Hoofdtourguy wreef zich al weken van tevoren in zijn handen want dit was spekkie voor zijn bekkie. Een van de principes van dit stukje speelgoed is dat er van alle bovengenoemde boeven via een super-MRI geheugen-scans worden gemaakt. Vervolgens wordt dit neuromodel in de BlueGene gedownload. En als u bedenkt dat deze computer een miljoen maal sneller werkt dan het menselijk brein en in 1 seconde triljoenen berekeningen kan uitvoeren, dan is het duidelijk dat er veel meer boeventuig verwerkt kan worden dan door middel van een proces verbaaltje. Op deze manier is het mogelijk hun gedachtenpatroon te volgen en voorbereidende stappen te ondernemen. Tevens is er contact met een zeevloot (dit is een van de scheepjes):

Ook in de lucht zijn de Tourguys paraat. Het kostte enige moeite en er moest wel een paar honderd hectare eeuwenoud bos worden gekapt, maar het resultaat was er ook naar:Ook van dit Awacs-vliegtuigje was de Hoofdtourguy helemaal weg. Hij hoefde nu niet meer in van die kleine kut-tweezittertjes te vliegen maar kon nu eindelijk eens het echte werk doen.
Na een korte proefperiode hebben de Tourguys de apparatuur ingeschakeld en het resultaat was verbazingwekkend. Duidelijk was te bekijken hoe en waar Harry Mens zijn zwarte geld verdiende, welke pastoor zich de volgende dag aan een misdienaartje wilde vergrijpen, waar onze bolle kroonprins zijn volgende illegale jacht zou houden en welke opgepoetste TV-proleet het met wie deed. Politie, kinderbescherming enz. hebben inmiddels handenvol werk. Maar de Tourguys zijn nog niet klaar met hun verheven werk. Ook internationaal staat hun nog heel wat te wachten.

dinsdag 6 maart 2007

INTELLIGENT DESIGN

Via via vernamen de Tourguys dat de nieuwe minister van landbouw Gerda Verburg (natuurlijk CDA):

vanwege het uitsterven van vele diersoorten, o.a. door het broeikaseffect, nieuwe resistente diersoorten probeert te fokken. Uiteraard togen de Tourguys, de man met de hamer trotserend, op hun karretjes

naar het Haagse om informatie in te winnen. Zij troffen daar een frisse, gezonde, gristelijke Zeeuwse maagd, die in de verte iets weg leek te hebben van het "peerd van ome Loek". Na het nuttigen van enige Zeeuwse bolussen vroegen wij haar op het paard af wat zij voor nieuwe scheppingen op het oog had. Ze vertelde dat ze in haar Intelligent Design boek had gelezen dat hond en varken goed te kruisen zijn en tamelijk weersbestendig:

De eerste resultaten waren niet ontmoedigend hetgeen haar aanzette om nog meer intelligente ontwerpen te construeren.Zij vertelde hierbij dat ze natuurlijk ook oog had voor de boeren die moeilijke tijden beleefden.

PROEFondervindelijk was vastgesteld dat het vlees zeer smakelijk was en gemakkelijk te bereiden. De Tourguys vroegen haar of haar schepper dat allemaal wel goed vond. Haar antwoord luidde: Hij staat hier volkomen achter!
Of de huiskat van de Tourguys hier echter achter staatwordt betwijfeld:


De laatste vraag van de Tourguys was waarom ze een uitnodiging van de Holebi-boeren (zie aldaar) om te praten had afgeslagen. Omdat Balkje de andere gristelijke regeringspartij niet voor het hoofd wilde stoten!!!