dinsdag 30 januari 2007

SOLLICITATIE GESPREK.

De Tourguys onderschepten onlangs een e-mail (met dank aan Maurice de H. voor de slimme tips) van formateur Wijffels aan de voorzitters van de PVdA, het CDA en de gristenunie:

Toelatingseisen (volgens de Heer Wijffels) tot het nieuwe kabinet:

"De opleiding tot vazal van Balkenende in het kabinet ligt op hbo-niveau, zodat in principe het havo-diploma als minimum toelatingseis gesteld is, met als bijkomende eisen een redelijke kennis van de haagse parlementaire zwabber taal, een vermogen tot logisch en analoog denken en de juiste instelling en motivatie. Het niveau van de opleiding tot vazal is echter van dien aard dat ook fractievoorzitters van de grote politieke partijen in de aangeboden lesstof zullen vinden wat zij zoeken. Deze laatsten kunnen op basis van de genoten vooropleiding vrijstelling aanvragen voor een aantal vakken."

"een vermogen tot logisch en analoog denken"? Wat krijgen we nou aan onze fiets hangen ?

Je kunt twee denkwijzen onderscheiden, volgens onze eigen I-Tjing adept Wijffels.
Het analoge denken en het causale denken. Analoog denken is het denken in "correspondenties". In het analoge denken worden naast elkaar bestaande dimensies zoals cosmos en mens in een zinvolle samenhang opgenomen volgens het principe "zo boven, zo beneden". Twee soorten zaken zijn bij uitstek geschikt om met het analoge denken te benaderen: unieke, onherhaalbare ervaringen en de onmiskenbare ervaring dat iets zin heeft. In het verlengde daarvan liggen de ervaringen met orakels. Dan het causale denken. Binnen dat causale, natuurwetenschappelijke denken passen de zaken van het analoge denken niet, omdat daar haabaarheid en harde materiele bewijzen worden verlangd. En die zijn niet te geven voor unieke en subjectieve gebeurtenissen.

Nee, dank je de koekoek ! Vraag maar aan goeroe Wijffels ! Degene die iets van deze kul begrijpt is ook in staat om een CDA, PvdA, gristenunie kabinet in elkaar te knutselen.

zondag 21 januari 2007

ANGSTIGE VERMOEDENS

Het einde van de kabinetsformatie komt in zicht. Vreselijke dingen staan de vrijdenkers, waartoe de Tourguys uiteraard behoren, te wachten. Wat te denken van een kabinet waarin de intolerante gristenen het voor het zeggen zullen hebben? Wat te denken van een godje dat tot zulke dingen in staat is?
Of een godje dat voor oude mensen zulke dingen op straat legt:
Maar ja, sjoemelaars komen overal mee weg.
Neem nou onze Ruudje. Gesjoemeld in Arabie, want daar stond nog wat geld uit van zijn Hollandia-fabriek, terwijl hij allang multimiljonair was. Hier en daar wat geknepen in billetjes en toch maar zeggen: Ik heb schone handen:
En stel u eens voor ook die gluiperd van een Veerman komt weer in dit gluipkabinet:
Wat rest ons, de weldenkenden, de niet-geindoctrineerden? Emigreren? Het land aan dit zooitje overlaten? De Tourguys zouden willen ook zo'n godje te hebben waar ze alles op af konden schuiven.

donderdag 18 januari 2007

DE RATTEN VERLATEN HET ZINKENDE SCHIP !!!

Formatiebesprekingen. Wat te denken van 3 partijen die met elkaar proberen te praten en onderhandelen over zaken waar ze het in principe helemaal niet over eens zijn. Wat moet Woutertje Bos nou met partijen die in feite niet in ons democratisch bestel thuishoren. Ze zijn onverdraagzaam want wat zij willen dat moet gebeuren, of je nou gelovig bent of niet. Zij willen kreperen in hun laatste levensdagen, en dus moeten de anderen dat ook maar. Bij ongewenste zwangerschap, niks abortus. Laat maar komen die hap. Geen respect voor de mening van anderen. Onze wil is wet! Wij weten het beter!. Toch zijn er een aantal die de bui al zien hangen en precies weten wat Woutertje in zijn schild voert. Ze hebben een ontsnappingsroute uitgezet en proberen in allerhaast bij hun bovenbaas te komen, achterna gezeten door de Rode Duivels. Beneden in de hoek staan de imams grijnslachend toe te kijken.

SCHEIDING VAN KERK EN STAAT! Weg met dat zooitje ongeregeld. Thuis of in de kerk ga je maar op je knietjes liggen, maar in de 2e Kamer wordt over wereldse zaken gepraat. Begin in de eerste plaats maar eens de boerenmaffia (meestal lieden van het CDA of een ander belachelijk gelovig kluppie) uit te roeien. Eerbied voor het leven, daar hebben ze de mond van vol, maar voor hun centjes vergeten ze dat dieren ook levende wezens zijn. Wij, van de Tourguys, geven deze onnozelaars een tip: lees het boek van Richard Dawkins, "the god delusion", in het Nederlands "god als misvatting". Jullie lezen het goed, god met hele kleine lettertjes, want wat niet bestaat hoeft niet in kapitalen.