maandag 27 februari 2006

De wereld: een en al goedheid

De redacteur van de Tourguys die zich de kritiek op zijn negatieve houding flink had aangetrokken, is inderdaad in retraite gegaan. Een klooster in het zuiden des lands diende als basis voor zijn nieuwe leven. Het regiem was streng: om 4 uur op, wassen met ijskoud water, daarna twee uur lang mediteren, vervolgens de vloeren vegen en daarna een ontbijt van oud brood en een kom verzuurde melk. Vervolgens hard werken in de moestuin. Electrisch gereedschap was uit den boze. Alles werd met de hand gedaan. De middagmaaltijd werd overbodig gevonden. In de namiddag werd er nog gemediteerd waarna de maaltijd werd opgediend: hoofdzakelijk kool of rapen uit eigen tuin met een mager karnemelksausje. Een zwaar en ruig leven. Maar de gevolgen bleven niet uit. Tijdens een van zijn meditaties gewerd onze redacteur een unieke belevenis:
Hij had het Licht gezien! Vanaf nu werd alles wat hij aanschouwde in een stralende lichtkrans gezet.


Of het nu Cheney was, die pas nog een kameraad bjna had doodgeschoten:

of de afschuwelijke Wiltink, die niet weg te slaan is uit de buurt van fotografen en op alle pooierpartijen zijn facie laat zien:


of het moorddadige trio in het Witte Huis:

Zij allen werden door een lichtende stralenkrans omgeven. Het was een en al rozengeur en maneschijn. Iedereen was lief en aardig totdat...WORDT VERVOLGD

vrijdag 24 februari 2006

Het nieuwe denken

De Tourguys werden gevoelig op de vingers getikt door een (helaas) anonieme inzender. Hij of zij vond dat er te veel negatieve berichtgeving in onze kolommen stond. Dit leidde uiteraard tot een verhit redactieberaad waaruit (hoe bestaat het) iets heel positiefs naar voren kwam. Een van de redacteuren heeft zich afgezonderd en is als een razende een boekje gaan schrijven over het nieuwe denken:
Het was alsof hij het licht had gezien. Door de kracht van dit denken zag hij opeens de mensen die hij voorheen als vijandig had beschouwd welhaast als zijn vrienden. Overal bespeurde hij vriendschap en verdraagzaamheid:

De wereld zag er opeen veel positiever uit, het leek wel alsof het licht was aangegaan.


Het was alsof hij kon kiezen uit een veelvoud van goede, lieve, aardige mensen, die het beste met de wereld voor hadden. Hoe was het mogelijk dat hij zich voorheen zo had vergist. In zijn huidige visie behoorden oorlogen nu tot het verleden, de wereld zou een stralende toekomst tegemoet gaan. De redacteur is in retraite gegaan. Mogelijk zal hij een voetreis naar Rome maken om de paus om vergeving te smeken voor de snode rubrieken die hij namens de Tourguys heeft geschreven.

Ingezonden bericht: Partij voor de Dieren

Namens onze (nieuwe) voorzitter deel ik u het volgende mede:

Sinds kort hebben wij ons aangesloten bij de Bond tot Recht van Optreden tegen Dierenhaters door Dier En Liefhebbers (BRODDEL). Deze BRODDELaars hebben zich een eigen voorzitter gekozen. Aandoenlijk nietwaar ?
Hij heeft ons verzekerd van het feit dat er nooit geweld tegen dieren zal worden gebruikt, wat hem betreft. Alleen de mensheid zal waarschijnlijk deze regel met voeten blijven treden zoals hieronder te zien is.
Van dat feit zullen ze bij BRODDEL niet meer opkijken, verzekerde hij ons desgevraagd. Maar ze blijven leden voor ons werven tot ze scheel zien !Zijn mede collega bestuurders en ordehandhavers (ook ene Eddy van een van de Tourguys) zullen erg goed hun ogen blijven gebruikenop zoek naar nieuwe vormen van geweld. Ook bespottingen van religie in de vorm van bijvoorbeeld een tong uitsteken tegen een immaam zullen niet meer mogen.

Tot zover deze bijdrage van de Partij voor de Dieren. Wij wensen de partij goede verkiezingen toe en feliciteren hen met de alliantie met BRODDEL.

donderdag 23 februari 2006

Partij van de dieren

Het is jammer dat dieren, als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden, geen stem in het kapittel hebben. De dieren zijn net zo relevant op aarde als de mens en dienen volgens de Tourguys dezelfde rechten te krijgen. Na een lange en verhitte vergadering waren de Tourguys het er over eens dat er een partij van de dieren moest komen. Daarvoor moest er een voorzitter zijn die streng doch rechtvaardig was en niet over zich liet lopen. Na enig zoeken werd de geschikte kandidaat gevonden:

Deze kandidaat heeft zijn sporen verdiend. Hij is een fervent tegenstander van de verschrikkelijke Veerman: Zo te zien iemand die je niet graag in het donker zou willen tegenkomen. Onze kandidaat is extra alert omdat Veerman de welzijnswet voorde dieren weer op de helling wil zetten. Een andere kandidaat was nodig om de instroom van illegalen onder controle te houden. Hier zien we hem terwijl hij bezig is een zwarte illegaal te onderzoeken: Ziet er lief en onderdanig uit maar is in feite bikkelhard en niet te vermurwen. Om de partij toch een wat zachtmoedig aanzien te geven is gekozen voor deze kandidaat:
Een bijzonder zachtmoedig wezen dat ervoor moet zorgen dat alles in goede banen verloopt. De partij vreest dat de verschrikkelijke Veerman tweedracht zal zaaien onder de leden en overal illegale taps zal plaatsen om achter de plannen van de partij te komen. Om dat te voorkomen is voor deze vechtersbaas gekozen:
Hij weet van de hoed en de rand en zal iedere misdaad van onze verschrikkelijke minister aan de kaak stellen. Het lijkt de Tourguys nu niet zo moeilijk partij te kiezen. Een prachtstel kandidaten die de wereld een ander aanzien zullen geven. Brengt dus uw stem uit op de PARTIJ VAN DE DIEREN!!!

Godsdienst & politiek: rampzalig !

Het CDA, u weet wel de partij van de boeren die dieren martelen, blind het moordenaarszooitje in het Vaticaan volgt, en altijd wel in is voor een partijtje sjoemelen, welnu deze partij heeft zich ook in de strijd voor de gemeenteraadsverkiezingen gestort. In navolging van de blamage van Gerritje Zalm wil nu ook Maxiempje Verhagen zijn zegje doen:


Hij wil de kinderbijslag verhogen! Een doorzichtige verkiezingsstunt. Want er is al zoveel voor de gezinnen met kinderen geregeld:

Deze vader hoeft alleen maar te wippen en het geld stroomt weer binnen. Dat overbevolking een groot probleem is daarover maakt het CDA zich niet druk, als er maar stemmen komen om ze op het pluche te houden. Alleenstaanden en ouderen zijn hiervan de dupe. Derhalve:
Weg met die pseudo-gelovigen! De enige plek waar ze hun zegje mogen doen is in de kerk (maar dan wel voor het zingen er uit)! Laat het denken niet over aan deze angst- en beunhazen. Godsdienst en politiek hebben niets met elkaar te maken. Laat eens een frisse wind door Nederland waaien.

woensdag 22 februari 2006

May he rot in hell !

Het zal de trouwe lezers van deze columns niet ontgaan zijn dat de Tourguys aardig op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in deze verwarde wereld. Na onlangs nog de moord op paus Johannes I vermeld te hebben, kwam ons nu de verheugende tijding ter ore dat zijn moordenaar, kardinaal Marcinkus, ook wel de bankier van god genoemd, in Amerika is overleden. Hij werd daarheen verbannen na het schandaal met de Banco Ambrosiano, waar de Vaticaanse bank grote belangen in had. Zoals u weet is de bankier van Ambrosiano, Calvi, vermoord en onder een brug in Londen terug gevonden. Marcinkus, moordenaar, oplichter en maffioso, werd door het Vaticaan onschendbaar verklaard en kon derhalve niet worden vervolgd. Blijft u, gelovige imbecielen, vooral in de goedheid van dat zooitje moordenaars en bedriegers in het Vaticaan geloven!

dinsdag 21 februari 2006

Balkenende 2

Er is (hoewel laat) enige opschudding ontstaan over de presentatie van het 2e kabinet Belkenenenende. Een overijverige lakei ontdekte dat er bij de presentatie de spot gedreven was met DE MAJESTEIT:
Dit kon DE MAJESTEIT zich natuurlijk niet laten welgevallen. Ze legde de schuld geheel en al bij Balkje en gaf hem te verstaan dat hij het klootjesvolk beter onder de duim moest houden anders zouden er vervelende dingen met hem gebeuren. Ze had nog een aangetrouwd familie-lid in Chili die wel wist hoe je bepaalde mensen in geluiddichte kamertjes moest behandelen. Voor nu kwam hij er vanaf met billenkoek: Het kabinet heeft het enige dagen zonder voorzitter moeten doen, want zitten was er voorlopig niet meer bij.

Aanbod uit Amerika

De tijden worden steeds grimmiger. Humor verdwijnt, alles wordt bijkans als een belediging ervaren. Een simpel cartoontje bringt miljoenen het schuim op de bek, opgehitst als ze zijn door misdadige 'geestelijken'. Uiteraard blijven ook de Tourguys in deze melee niet buiten schot en hebben zich voor deze cursus aangemeld:

De Amerikanen, die van onze problemen hoorden, hebben als echte vrienden in de nood een SWAT-team gestuurd om ons terzijde te staan: Het baart enig opzien maar het geeft wel een veilig gevoel. Ook in Frankrijk groeit de angst, maar met hun joie de vivre hebben ze een wapen ontwikkeld dat iedere vijand op de vlucht doet slaan:

donderdag 16 februari 2006

Moordenaars, bedriegers, oplichters

Je leest nog eens wat als je over het Internet surft. Soms denk je: erger kan het niet, maar het kan nog altijd erger. Laten we nog eens het criminele zooitje van het Vaticaan bij de kop nemen en hun Führer:

Zoals u weet Hitlerjugend adept geweest en nu gekozen als zielenherder voor talloos vele miljoenen. Het Vaticaan dat niets deed om in WO II de joden te beschermen (vandaar deze nazi), dat een geheim verdrag sloot met Hitler, aandelen heeft in wapenfabrieken en anti-conceptiepillen (terwijl ze daar zogenaamd mordicus tegen zijn), onnoemlijk rijk is en de armen laat sterven, pedofiele priesters beschermt, een moordenaar had, kardinaal Paul Marcinkus, die paus Johannes I vermoordde. Het Vaticaan dat 'Ratlines' had waarmee nazi-misdadigers konden ontsnappen, banden heeft met de maffia en met drugsbendes. Hoe is het GVD toch mogelijk dat zoveel idioten nog geloven terwijl daar de grootste criminele organisatie ter wereld doet alsof ze de onschuld zelve zijn?

Leefbare lobotomie Rotterdam

"De Staat moet zwangerschappen bij verslaafde vrouwen, Antilliaanse tieners en verstandelijk gehandicapten kunnen afbreken", aldus de Rotterdamse wethouder M. van den Anker van Volksgezondheid van de partij Leefbaar Rotterdam na een succesvolle medische ingreep.

Wij van de Tourguys zijn het daar van harte mee eens natuurlijk ! Elke ingreep is goed, zolang het maar ingrijpend is ! Maar zou het niet handiger zijn om eens in te grijpen in het “gedachtengoed” van de Levend Barende Mevrouw van den Anker. Wij hebben een hersenscan van het wichtje laten maken maar dat voorspelde niet veel goeds.

Om te beginnen dan maar een lobotomietje, ondanks het wat homofiele karakter van deze ingreep. Helaas pasten er slechts makakenhersens in het verwarde koppie van mormeltje. Aangezien ingrijpen kennelijk al is toegestaan hebben we maar even "doorgepakt" en op die manier de geestelijke gezondheid van deze partij nieuw leven ingeblazen met bovenstaand gevolg.

dinsdag 14 februari 2006

Johannes Paulus I

26 augustus 1978, de datum waarop een rechtzinnige, verlichte kardinaal werd gekozen tot Paus, hij droeg de titel Johannes Paulus I. Al gauw bleek dat deze paus veel te verlicht en te liberaal was voor het achterlijke zooitje kardinalen dat in feite de katholieke kerk bestuurt. Hij wilde hervormingen doorvoeren:
Hervormingen die hard nodig waren in deze verkalkte hierarchie. Maar een aantal kardinalen en industriëlen vonden dat deze hervormingen te ver gingen en hun posities zouden kunnen bedreigen. Na 33 dagen (!!!!) werd deze rechtzinnige paus vermoord. Hij had het beste voor met zijn gelovigen maar dat mocht hem niet baten. De moordenaars van het Vaticaan konden hun gang gaan en zijn tot nu toe buiten schot gebleven. Je zou toch denken: waarom heeft hun Opperbaas niet ingegrepen? Die kan toch alles. Maria-beeldjes bloed laten huilen. In Lourdes lammen en blinden genezen.Waarom dan die moordenaars niet gestraft?

Misdadige gluiperds

Pausie Johannes Paulus II was oerconservatief, want Pools. Hij was een fel tegenstander van voorbehoedsmiddelen en zorgde ervoor dat miljoenen vrouwen in grote ellende kwamen te verkeren.
In veel katholieke landen in Zuid-Amerika, Afrika en Azië zijn helaas nog veel (domme) vrouwen die naar zo'n pausie luisteren. Het gevolg is dat vrouwen die van 1 dollar per dag moeten rondkomen er nog een 8e of 9e kind bijkrijgen en niet weten hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen. Soms gebruiken ze tandpasta als voorbehoedsmiddel. Terwijl:

of:


veel ellende kunnen voorkomen. Sommige meisjes zijn zo jong dat ze een bevalling niet overleven, maar dat deert deze misdadigers niet. Ze weten niets van een gezinsleven af, wonen als wereldvreemde smeerlappen (gekleed in achterlijke jurkies en idiote gewaden) als ruigpoten bij elkaar, bezitten miljarden (het Vaticaan heeft het grootste aandeel van de industriële beleggingen in Italië in handen) en zeggen anderen wat ze wel of niet moeten doen. Ongelofelijk dat er nog zoveel mensen naar deze corrupte, vieze, misdadigers luisteren.

maandag 13 februari 2006

Nieuwe grenzen

De EU groeit en groeit. Voor sommigen is dat een goed teken, meer markten, meer afzetgebied, geen gezeur meer met douane-bureaucratie. Maar sommige mensen zien dit toch als een bedreiging: goedkope werkkrachten uit Oost-Europese landen. De werkloosheid ligt op de loer. Ze hebben daarvoor bedacht dat er voor de Poolse werkkrachten (reeds 3 miljoen in Engeland) een doorgangsruimte moet komen waar ze aan moeten wennen alvorens ze vrije doorgang naar het Westen krijgen:

Dit in navolging van de Amerikanen die een toevloed van Mexicaanse gastarbeiders proberen in te dammen door ook daar aan de zuidgrens een doorgangsruimte te bouwen:
Degenen die het in deze ruimtes een half uur uithouden krijgen onmiddellijk vrije toegang tot het door hun begeerde land. De Tourguys hebben het ook geprobeerd maar moesten reeds na vijf minuten deze ruimte kokhalzend verlaten. Ze wachten nu op een uitzetprocedure.

zondag 12 februari 2006

De oude mode

Tegenwoordig gaat iedereen in jeans gekleed vanaf het moment dat ze de moederborst hebben verlaten. Vroeger was dat anders. Een lange broek heette dat vroeger. Maar die kreeg je niet maar zo. Ordinair tuig dat liep al vroeg in een lange broek, voor de beter gesitueerden was bij jongeheren de plusfour favoriet:

Het was een tamelijk onhandelbare broek, je droeg er kniekousen bij (het liefst geblokt) en je kon hem boven de kuit bevestigen met een soort gesp of met knoopjes, maar dat klereding gleed altijd omlaag en dan stond je erbij als Jan met de korte naam. Onder de jeugd stond dit kledingstuk bekend als de 'drollenvanger'. De Tourguys zijn blij dat zij dit kledingstuk niet meer hoeven te dragen tijdens hun zware en inspannende tochten. Vooral niet nu ze gezien hebben wat er allemaal in kan: Ze zijn blij dat ze in hun elegante kledij door de Gooische dreven kunnen rijden.

zaterdag 11 februari 2006

Zelfbediening

Aangezien de moslims niets meer met de verworvenheden van het fantastische Westen te maken willen hebben, zijn ze zelf maar met een junkfood-keten begonnen:

Het zal u niet verwonderen dat ze daar vooral geiten- en kamelenvlees serveren. Want het zijn vooral deze dieren die ze van buiten en vooral van binnen zo goed kennen. De Tourguys, niet bang voor een avontuurtje hebben verschillende hapjes geprobeerd, maar waren over het resultaat niet erg enthousiast. Een beetje taai en droog. Maar daarom misschien wel goed voor de lijn. De moslims zijn ook meteen begonnen dikke, vette Westerlingen hun land uit te lazeren: Dat zal allemaal wel weer ten laste van ons zorgstelsel komen. Maar we denken dat onze initiatiefrijke minister van financiën daar wel een oplossing voor heeft.

vrijdag 10 februari 2006

Een gevaarlijk heerschap

Binnenkort weer vakantie. Waar gaan we naar toe? Frankrijk? Italië? Heerlijke landen. Prachtig klimaat. Maar wat weten we eigenlijk van dat land? Nou, je kunt er lekker eten en zo. En verder? Nou verder niks. Wie is de premier? Ja, ene...eh...

juist ja...Silvio Berlusconi. Het is dus een democratie? Nou, daar kunnen we vele vraagtekens bij zetten. Silvio trekt alle macht naar zich toe. Bezit bijna alle kranten en TV-stations en is waarschijnlijk nauw betrokken bij de maffia. Deze figuur wordt door onze Jan Doedel bewonderd. Hij vindt het fijn dat hij er op een van zijn landgoederen als Jan Lul mag bijlopen. Silvio heeft laatst nog Sabina Guzzanti, die een karikatuur van hem maakte, het werken onmogelijk gemaakt. Lijkt dus een beetje op zo'n achterlijk moslimland. Voor de volgende verkiezingen heeft onze Silvio al een kabinet samengesteld: Dit biedt hem de mogelijkheid het laatste restje democratie uit Italië te verwijderen. Flikker dat land uit de EU!

donderdag 9 februari 2006

Laf Europa

Al die commotie om een paar spotprentjes! Volkeren die door hun niets ontziende 'geestelijke' leiders worden opgejut. Geen greintje humor bezitten ze. Het zou toch fantastisch zijn als het verenigde Europe, de EU, als één blok achter Denemarken ging staan. Maar nee de stumperige leiders worden beheerst door:Al veel te lang zijn ze door de knieën gegaan voor de louche bedreigingen van achterlijke geiten.....en kamelen....(zie van Gogh). Ook onze Jan Doedel moest zo nodig zeggen dat de persvrijheid niet 'misbruikt' mocht worden.
Je zou zo'n religieuze foetus toch meteen weer terug willen sturen! Laat 'm zondags met het kerkezakje rondgaan, maar laat ie met z'n poten van onze onvervreemdbare vrijheid afblijven. Hou je rug recht, flapdrol!

dinsdag 7 februari 2006

Grote schoonmaak


Zoals u nog bekend is van een van onze vorige bijdragen waren wij bezig met een reportage over alles wat zich in het vunzige mediawereldje afspeelt. Wat niet bij iedereen bekend is, is het feit dat er in elke matras, ook de uwe, zich zo'n 2 miljoen mijten bevinden (in uw hoofdkussen een paar honderdduizend). Ze leven van de huidschilfers van de mens. Op zich niet ongewoon, je moet er alleen niet al te lang bij blijven stilstaan, want die beestje poepen natuurlijk ook en vermenigvuldigen zich. Net toen we een diepgaand onderzoek wilden starten, werden wij gewaarschuwd door een entomologisch instituut dat het beter was dit onderzoek op te schorten. Wat wij zouden aantreffen zou met geen pen te beschrijven zijn. Door al het gewip en gewrijf waren er op de Gooische Matras meer huidschilfers te vinden dan waar ook en derhalve ook een verhonderdvoudiging van het aantal mijten. Deze beker laten wij dus voorlopig even aan ons voorbijgaan. Maar wij komen er op terug!

maandag 6 februari 2006

Mooie sjaaltjes

Het Gooi telt vele rommelmarkten, vlooienmarkten, zolder- en garage-opruimingen. Op een van hun fietstochten kwamen de Tourguys op een vlooienmarkt en deden daar een verrassende ontdekking. Ze zagen daar een paar sjaaltjes waar ze al lang naar hadden uitgekeken:

De marktkoopman deed niet al te moeilijk en voor een prikkie waren ze gekocht. Dat er een labeltje aanhing met 'made in China' mocht de pret niet drukken. Dit paste goed bij hun outfit.

Volksverlakkers

De leider van het (nu nog) machtigste land van de wereld heeft evenals zijn vader en de rest van zijn familie aanzienlijke belangen in de olie-industrie. Ze zijn schat- en schatrijk en het zou natuurlijk jammer zijn als hun bezit met miljoenen dollars zou slinken. Derhalve een fiks besluit genomen en een aanval gedaan op Irak (zoals zijn vader het deed in de Golfoorlog). Dar daarbij Amerikaanse jongens omkwamen (collateral dammage zoals ze dat zo mooi eufemistisch zeggen) dat is jammer, maar het is tenslotte voor de goede zaak. En bovendien: God is on our side:
U ziet dat de heer bush zich temidden van christen-fundamentalisten bevindt (net zo eng als moslim-fundamentalisten) waar hij ook de meeste stemmen van krijgt. De Tourguys waren net van plan hem een interview af te nemen, maar zien er bij nader inzien toch maar van af.