dinsdag 4 mei 2010

KONINGHUIS BESTAAT NIET MEER !

Extra Journaal uitzending, Radio 1 in rep en roer, schreeuwende krantenkoppen. De hele koninklijke familie bijeen (inclusief de onwettige nazaten) om een groots opgezet familiediner bij te wonen. Iedereen present, wonderlijk genoeg geen enkele absentie, van Margriet tot Amalia, van Laurentien tot Friso, allemaal zitten ze gezellig te tafelen.
Tijdens de consommé clair (de soep) gaat het mis. De kleintjes worden kortademig maar niemand merkt wat en als na de eerste amuse de kroonprins begint te kokhalzen wordt alleen Beatrix wat stilletjes. Niemand valt het op en de drang om te presteren en de trots hebben de overhand en stug eet men door. Het is nog steeds een happy family. Maar binnen 20 minuten is het hele stel dood, morte, kassie wijlen, foetsie, gestikt, verzopen in hun kots, van balkons af gelazerd, mekander in plots opstekende blinde woede afgeslacht etc omdat er kennelijk een uiterst giftige bacterie in het eten zijn republikeinse geniepige werk heeft gedaan...
Grote consternatie allom dus. Het buitenland leeft ook mee natuurlijk. Vorstenhuizen all over the world sturen mails, faxen en rouwuitingen. Prins Charles komt als eerste op bezoek om de schade op te nemen en om te bezien of hij nog een rolletje van betekenins kan spelen, want in zijn eigen land is hij allang uitgekakt. Ministers en presidenten vliegen af en aan. Op Schiphol kunnen ze de drukte niet meer aan en vliegveld Valkenburg wordt weer in oude glorie hersteld. Balkenende loopt de hele dag te janken en is zelfs voor intimi onverstaanbaar geworden. In de Tweede Kamer is het een drukte van belang. De hele dag extra uitzendingen en spoeddebatten. Buiten, op straat liggen overal liggen bloemen. Stille tochten, witte tochten en hier en daar stiekem wat klein vuurwerk van de Republikeinen...
Mede daarom zijn de ME en het Leger uit voorzorg in hoogste staat van paraatheid gebracht. Dan volgt al spoedig de voorbereiding van de massale ter aarde bestelling in Delft en tien dagen daarna de uiteindelijke begrafenissen (Mabel mag niet in Delft maar moet in het graf van dominee Bruinsma) en bijzettingen. In de tombes in Delft moeten eerst nogoude graven worden geschoond. Willem van Oranje moet van pure ermoe in Den Haag worden bijgezet. Nog nergens ter wereld vertoonde massaal overvliegende "missing family" formaties van honderden F16's. Dus jankende straaljagers en burgers. Maar na een aantal weken gaat het gewone leven gaat toch weer zijn gangetje. In het parlement komen discussies op gang hoe en wanneer de grondwet moet worden aangepast. De handtekening van de voorzitter van de Eerste Kamer blijkt voldoende om nieuwe wetten rechtsgeldigheid te geven. Wat gaat er verder nog veranderen, wat voor problemen zullen er optreden ? Geen koninklijke onderscheidingen meer, alle oude onderscheidingen zullen moeten worden ingeleverd. De pleuris breekt uit onder de oud Strijders...
In Texel meldt zich iemand die zegt een onwettig kind te zijn van Prins Bernard. Hij maakt aanspraken op de voormalige koningklijke bezittingen en wil alvast graag het Paleis op de Dam betrekken. Edwin de Roy van Zuidewijn schijnt een advocaat in de hand genomen te hebben. Toute de adelijkheid van Nederland heeft zich ondertussen verenigd en zegt bij monde van Mr. Harinxma thoe Slooten binnenkort met een standpunt en een claim te komen. Buitenlandse economische missies gaan wel door (geld moet rollen) maar zonder koningklijke begeleiding.
De Rijks Voorlichtings Dienst gaat mede in het licht van de bezuinigingen 83 mensen ontslaan. Story en Boulevard zetten hun top journalisten aan de kant. Het blad "Vorstenhuizen" verschijnt nog maar 2 keer per jaar (uitsluitend in het Deens en Zweeds).
In de Tweede Kamer worden voorstellen voor een gekozen President gedaan maar de Partij voor de Dieren is tegen. De realiteit gaat de overhand krijgen kennelijk en er wordt besloten om niets te doen en de boel de boel te laten. Burgemeesters doen overal het edele handwerk van het linten doorknippen en Albert Heyn is niet meer Koninklijk. Aandelen Olie (voorheen Kon. Olie) kelderen als bakstenen. Het enige wat ons nog aan het wijlen koningshuis herrinnert zijn de oranje shirtjes van ons voetbalteam dat jammerlijk in de eerste WK ronde al gewipt wordt door Botswana. Verder gaat alles goed in dit vredige land. Grote rellen zijn uitgebleven. We zijn ondertussen uit de Euro gestapt en onder leiding van Zalm hebben we samen met de Duitsers en de Engelsen de Pomagu, een ijzersterke munteenheid.
Op 30 april zingen we met z'n allen "Auld lang syne". En bent u nou tevreden ?